Skip to main content
Byråavtale Bonefish

Byråavtale - en hel markedsavdeling til din rådighet

Sist endret: 09. august 2023

Konkurransepreget marked

Ved inngangen til 2023 var det hele 646 884 aktive bedrifter i Norge. Vi har altså godt over en halv million unike bedrifter som alle ønsker markedsandeler og kunder innenfor sin bransje. En høy andel konkurrenter kombinert med kunder som stadig stiller strengere krav, gjør det helt sentralt å ha en velfungerende markedsstrategi for å lykkes. Dette kan være utfordrende å få til, og stiller både krav til at bedriften innehar den riktige kunnskapen og erfaringen, samt at man har tid og ressurser nok til å påta seg ansvar for markedsføringen.

Markedsføring In-house vs. Byrå?

Bør man som bedrift investere tid, penger og ressurser på å bygge opp en egen markedsavdeling, eller finnes det andre alternativer som kan gi samme eller større gevinst? For noen bedrifter vil det selvsagt være mulig å drive med markedsføringen In-house. Dersom man har ressursene og kunnskapen som trengs, kan det å bygge opp en egen markedsavdeling være et realistisk mål. Men det vil for mange bedrifter være mer lønnsomt å benytte seg av et markedsbyrå som allerede besitter den nødvendige kunnskapen. Byråavtale er en avtale som vil være gunstig i slike tilfeller, ettersom dette er en svært fleksibel avtale som passer for bedrifter der behovene gjerne endres underveis, eller der behovene er varierte.

Tilgang til en hel markedsavdeling

En velfungerende markedsavdeling bør inneha bred kompetanse innenfor flere områder, da oppgavene som skal fylles ofte er svært varierte. Dette er en av de største styrkene ved å ha en byråavtale hos oss. Her får du tilgang til hele vår markedsavdeling kan dra nytte av hele teamets ekspertise og erfaring. Du vil altså få muligheten til å benytte deg av et dyktig team med bred kompetanse på alt fra annonsering, SEO, design, webutvikling, tekstforfatting og mer, som sammen sikrer en helhetlig og sammenhengende strategi. Du slipper bryet med ansettelser, opplæring og prosjektstyring, samtidig som du får en hel markedsavdeling til disposisjon. I stedet for å ansette en webdesigner, en utvikler, en tekstforfatter, en markedsfører og en prosjektleder, får du tilgang til hele vårt team. Vi vil sette av dedikert tid hver måned for å bistå deg med ønskede markedsaktiviteter. God oppfølging er viktig for oss.

Fleksibel løsning

Vi tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset din bedrifts spesifikke behov og budsjett. Det er helt naturlig at behovene hos en bedrift varierer fra en periode til en annen, og det skal være enkelt å tilpasse avtalen ettersom bedriftens behov endres. Mens du en måned ønsker å fokusere på annonsering i digitale og trykte medier, ønsker du gjerne en annen måned å få designet og trykket opp en brosjyre og visittkort. Perioden etter er det derimot gjerne et større ønske å få ut flere tekster på din egen nettside. En byråavtale gir deg muligheten til å selv bestemme hvilke markedsaktiviteter som skal gjennomføres.

Hvorfor velge Bonefish?

Med over 20-års erfaring har vi arbeidet med de fleste bransjer, og har opparbeidet oss en god forståelse for hvordan å tilpasse markedsstrategien for å nå akkurat din målgruppe. Vi kan tilby deg kloke hoder, tett samarbeid og gode resultater. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift å nå deres mål gjennom en byråavtale.

Jeg ønsker hjelp med markedsføring

Vårt team

Vårt team har bred ekspertise innen alt av markedsføring og vil sette av dedikert tid hver måned til din bedrift og deres ønskede markedsaktiviteter. Vi er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter med å nå sine mål.
Thea Johanne Wangen
Sanne Olsen
Fredrik Enevold
Kyrre Amundsen

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding