Skip to main content

Dette må du vite om iOS4 14 og Apples ATT

Sist endret: 25. mars 2021

Med iOS14 og vårens lansering av Apples App Tracking Transparency (ATT) Framework vil det bli valgfritt for brukerne hvor mye data de vil dele. Hva betyr dette for deg?

Lanseringen kommer som en del av Apples fokus på strengere personvern. Brukerne av iOS14 kan med denne oppdateringen aktivt velge om de vil dele data med leverandører som Facebook. Man kan også velge å skru av annonsesporing i sin helhet på telefonen. 

For annonsører betyr dette at man må tenke annerledes for å tilpasse seg et digitalt system i stadig endring. I dette blogginnlegget går vi nærmere inn på hva det betyr i praksis og hva du kan gjøre for å forberede deg.

Hva er ATT?

ATT står for App Tracking Transparency. Med denne oppdateringen vil alle apper i App Store bli pålagt å vise en melding som spør brukerne om de ønsker å tillate sporing eller ikke. Det er naturlig å tro at mange vil svare nei, da fokuset på personvern har økt og forbrukere har blitt mer og mer bevisst på hva slags personlig data de deler.

De viktigste endringene

Facebook er den første aktøren til å gjøre store strukturelle endringer på sin plattform som følge av ATT. Endringene vi presenterer under handler derfor i hovedsak om Facebook. Andre aktører vil sannsynligvis følge etter da de også vil bli berørt av oppdateringen. 

Verifisering av domene

Når ATT trer i kraft i løpet av våren 2021 vil det bli påkrevd at domener må verifiseres for å spore adferd på nettsiden din. I tillegg vil Facebook begrense antall eventer man kan optimalisere på, og måle, til 8 eventer per domene. I Business Manager vil annonsører få mulighet til å prioritere hvilke eventer som er viktigst for deres domene. 

Fra brukere som ikke tillater sporing i app vil konverteringsdataen man mottar være begrenset. Kun det høyeste rangerte eventet som gjennomføres etter en bruker klikker på en annonse vil bli rapportert.

Attribusjon

En av de største endringene vil gjelde attribusjon, eller måten Facebook krediterer en annonse for konverteringer. Det som tidligere het konverteringsvindu og attribusjonsvindu vil Facebook nå slå sammen til Attribution Settings. 28-day click og 7-day view vil fases ut og det nye attribusjonsvinduet vil kun inkludere maksimalt 7-day click og 1-day view. 

Når ATT trer i kraft vil de nye standard attribusjonsinnstillingene på annonsesettnivå være 7-day click. Dette betyr at man selv må huske å endre til 7-day click og 1-day view slik at også post-view konverteringer blir inkludert.

Teknisk sett kan fremtidige kampanjer generere samme antall konverteringer som tidligere, men endringene i attribusjon vil sannsynligvis lede til færre rapporterte konverteringer. 

Grunnen til dette er fordi Facebook nå kun vil rapportere på konverteringer som skjer 7 dager etter klikk og 1 dag etter visning. Mange kundereiser kan ofte være lenger enn 7 dager, men disse vil ikke lenger bli rapportert. Disse endringene vil derfor påvirke hvor mange konverteringer som registreres i digitale kampanjer.

Dette betyr ikke nødvendigvis at endringene i attribusjon vil føre til at man mister en potensiell konvertering eller et potensielt salg, men muligheten for å linke salget til annonsen som er plassert på Facebook kan bli begrenset.

Målretting

Når brukere velger bort sporing vil det påvirke mengden data Facebook mottar, som igjen påvirker annonsørers mulighet til å bygge målgrupper på atferd. Annonsører har lenge vært vant til å bygge målgrupper basert på atferd, for eksempel gjennom retargeting. Dette vil fortsatt være mulig, men iOS14 og ATT vil redusere datamengden annonsører har tilgjengelig. Jo færre brukere som tillater sporing, jo mindre publikum vil man få. Det er grunn til å tro at dette vil resultere i at målgruppene som brukes i annonseringen vil være mindre og mer ufullstendige, selvfølgelig avhengig av andelen iOS-brukere.

Hva kan du gjøre

Det er to grep vi anbefaler deg som er annonsør å gjøre først:

 1. Verifisere domene i Facebook.
 2. Bestem hvilke eventer som skal være tilknyttet ditt domene og rekkefølgen på disse.

Eieren av domene skal også eie verifiseringen i Facebook. Derfor anbefaler vi at bedriftseieren verifiserer domene fra sin Business Manager, og deretter deler tilgangen med byrå eller partner.

Slik verifiserer du domenet ditt i Facebook:

 1. Logg inn i Business Manager
 2. Gå til Business Settings → Brand Safety → Domains 
 3. Klikk på “Add” og skriv inn navn på ditt domene 
 4. Deretter vil du få 3 alternativer for å verifisere domenet ditt. Under hvert alternativ vil du få en beskrivelse av steg for å gjennomføre verifiseringen. 
  1. DNS Verifisering 
  2. HTML File Upload 
  3. Meta-Tag Verifisering
 5. Etter at du har verifisert domenet vil du få muligheten til å legge til partnere.

Apples App Tracking Transparency (ATT) Framework kommer helt klart til å påvirke måten annonsører jobber og tenker på. Vårt digitale system er stadig i endring og det vil sannsynligvis komme flere slike store oppdateringer i fremtiden. 

Vi i Bonefish holder oss kontinuerlig oppdatert på nyheter i den digitale verden slik at vi til enhver tid kan utføre den beste jobben for våre kunder. Trenger du hjelp til annonsering for din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding