Skip to main content
Hvordan få merket "God respons på meldinger"

Hvordan få merket "God respons på meldinger"

Sist endret: 18. januar 2023

På noen Facebooksider har du kanskje lagt merke til et lite merke med tilhørende tekst: “God respons på meldinger”. Hva betyr dette og hvordan kan du få dette på din side?

En side med merket for “God respons på meldinger” betyr rett og slett at denne siden svarer raskt og konsekvent på private meldinger sendt til de.

Facebook har to krav for å få dette merket:

  • En responsfrekvens på 90 % eller mer
  • En svartid på mindre enn 15 minutter

Responsfrekvens

Responsfrekvens er prosentandelen av meldinger som de som administrerer siden svarer på. En melding regnes med hvis det er a) den første meldingen personen sender til siden, eller b) den første meldingen fra denne personen etter at ingen av dere har sendt melding på 24 timer.

Eksempel: Person 1 sender melding til din side, og du svarer innen 10 minutter. Dere har en kort samtale. Person 1 sender ny melding 24 timer etter samtalen ble avsluttet, og du svarer ikke på denne. Dermed har du 2 meldinger som regnes med - og en responsfrekvens på 50 %. Svarer du på den nyeste meldingen har du en responsfrekvens på 100 %.

Sidens responsfrekvens baserer seg på meldinger mottatt i løpet av 30 dager før du mottok din siste melding. Fikk du sist melding 30. september, regnes responsfrekvensen ut i fra 1. til 30. september. Har du mottatt færre enn 10 meldinger på 30 dager vil responsfrekvensen regnes ut i fra de 10 siste meldingene, og har du mottatt færre en 10 meldinger totalt, blir alle meldinger regnet med.

Svartid

En melding teller mot svartiden på samme måte som med responsfrekvens: første melding eller første melding på 24 timer.

Sidens svartid er gjennomsnittet av de 90 % raskeste svartidene på meldinger som er mottatt i løpet av 30 dager før du mottok din siste melding.

Eksempel: Personer 1-10 sender meldinger til din side. På 5 av de svarer du etter 5 minutter, og på de resterende 5 svarer du etter 10 minutter. Vi regner svartiden ved å finne gjennomsnittet mellom de 90 % raskeste svartidene. Siden vi har 10 personer i eksempelet blir det et enkelt regnestykke i dette tilfellet. Vi eliminerer én svartid på 10 minutter (de 10 % tregeste svartidene), og finner gjennomsnittet av resten = Du har da 7,2 minutter i svartid.

I likhet med responsfrekvens regnes svartid ut i fra de 10 siste meldingene om du har fått færre enn 10 meldinger på 30 dager, og alle hvis du har mottatt under 10 meldinger totalt.

Hvordan få merket

For å få merket må du altså fylle de to kriteriene nevnt over: responsfrekvens på minst 90 % og svartid på under 15 minutter. Dette krever en viss innsats. En god rutine kan være å fordele ansvaret for å svare personer. Medarbeiderne i bedriften kan for eksempel ha én dag i uka hver hvor de skal følge med og svare på meldinger. Det er lurt å ha Messenger-appen installert på mobilen for å være tilgjengelig.

Merk - Har du aktivert automatiske svar teller ikke disse inn i responsfrekvens og svartid.

 

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding