Skip to main content
Hvordan utforme en markedsplan som kan løfte din bedrift?

Hvordan utforme en markedsplan som kan løfte din bedrift?

Sist endret: 12. mars 2024

Det å ha en god markedsplan er helt grunnleggende for å kunne nå målene din bedrift har satt seg. Uten en konkret plan kan det være vanskelig å bli synlig og skille seg ut i et marked fullt av konkurrenter. En markedsplan beskriver kort fortalt målene, tiltakene og markedsaktivitetene en bedrift skal gjennomføre en kommende tidsperiode. 

Hva burde en god markedsplan inneholde? 

1.Nåsituasjon

Det er sentralt å få en oversikt over nåsituasjonen, før man kan planlegge hvor man vil videre. Her burde man både undersøkende interne og eksterne forhold. Et verktøy som kan være hensiktsmessig å bruke er en SWOT-analyse. En SWOT-anlayse vil bidra til å gi deg en bedre forståelse for markedet du befinner deg i, samt posisjonen din i dette markedet. 

SWOT analyse markedsplan

Her fyller du inn styrkene og svakhetene dere internt står ovenfor som bedrift, som ikke påvirkes av ytre faktorer. Videre tar du for deg de eksterne faktorene som påvirker bedriften din, og hvilke muligheter og utfordringer de bringer. Dette kan bidra til å danne et godt grunnlag for hva dere burde fokusere på i markedsplanen.  

2.Mål

Videre burde man vurdere hvor man vil ta bedriften i tiden fremover. Hva ønsker dere som bedrift å oppnå det neste året? Svarene på dette spørsmålet danner grunnlaget for hvilke målsetninger dere setter. Målsetningen bør utarbeides i samarbeid med ledelsen, slik at markedsføringen speiler forretningsmålene og den overordnede strategien til bedriften.

Vi anbefaler å holde seg til en målsetning per markedsplan. Dette er fordi målsetningen i stor grad vil forme markedsplanen og de tilhørende tiltakene og aktivitetene. En markedsplan med mål om å øke salget av et produkt vil se annerledes ut enn en markedsplan med mål om å forbedre merkevarekjennskapen hos målgruppen. 

Det kan være lurt å arbeide etter SMART-prinsippet når man utformet målsetninger. Dette innebærer at målet skal være spesifikt, målbart, realistisk, relevant (tydelig knyttet til bedriftens overordnede mål) og tilknyttet en bestemt tidsperiode. 

Eksempelvis kan ett mål se slik ut:

  • Øke salg av produkt X med 20% blant målgruppen 18-25 år innen 2023 
  • Øke omsetning per kunde med 10% de neste 12 mnd. 

3.Målgruppe

Neste steg er å definere hvem målgruppen er. Dette gjør man ved å beskrive den ideelle kunden man ønsker å nå. Det kan være utfordrende, da det ofte betyr at man må velge bort noen kundegrupper for å fullt ut kunne fokusere på en mindre gruppe. Men ved å avgrense målgruppen vil man kunne gjennomføre mer målrettede tiltak som i større grad vil treffe den valgte gruppen. Jo mer spesifikk man klarer å være,  jo lettere vil det være å utforme passende tiltak og strategier. 

Eksempel:

  • Studenter i alderen 20-25 år som er bosatt i Oslo. 
  • Menn i alderen 40+ som er interessert i biler 

4.Budskap og USP

Etter at man har identifisert hvem man ønsker å nå ut til, kan man gå over til å bestemme hva man skal kommunisere til gruppen. Hvilket budskap skal prege kampanjene og kommunikasjonen i tiden fremover? Det er sentralt å tenke over hva som er din bedrifts USP, eller såkalt unique selling point. Det vil si at man må finne ut hva som gjør at din bedrift skiller seg ut, og spille på dette i kommunikasjonen med publikum. 

Har din bedrift vesentlig kortere leveringstid, et langt større utvalg eller høyere kvalitet enn konkurrentene dine - er dette noe du burde få tydelig frem i markedskommunikasjonen. Det er disse faktorene som kan bidra til at en kunde velger deg fremfor en konkurrent. 

5.Aktivitetsplan 

Du har nå identifisert og tenkt gjennom hva du vil si til publikum, og det er nå på tide og finne ut hvordan du vil si det. Det finnes flere måter du kan formidle budskapet - og et hav av plattformer og gjøre det på. En aktivitetsplan kan dermed være et godt verktøy for å strukturere denne planleggingsprosessen.

I en aktivitetsplan burde du ha med en forklaring av aktiviteten eller innholdet du skal skape, hvor det skal postes eller utføres, når, hvem som har ansvaret for det, og gjerne hva målsetningen med denne konkrete posten er. Det er også lurt å utforme tilhørende KPI-er til hver aktivitet, slik at du kan måle hvor vellykkede aktivitetene er.

Vi har laget et eksempel på en enkel aktivitetsplan du kan bruke, nedenfor. Denne kan du både forenkle, eller gjøre enda mer avansert - alt etter hva din bedrift har behov for, og hvor detaljert dere vil gå i planleggingsprosessen. 

 Aktiviteteskalender markedsplan

 Med digital markedsføring har det blitt vanskeligere å planlegge i detalj i forkant. Det kan derfor være lurt å la det være rom til justeringer underveis, da du vil kunne merke at en aktivitet, eller et budskap fungerer bedre enn et annet. Vi anbefaler derfor alltid å måle resultater på aktivitetene underveis slik at du kan optimalisere og gjennomføre endringer der det trengs. 

6.Budsjett

 En god markedsplan bør også inkludere et budsjett der man får en oversikt over forventede inntekter og utgifter. Dersom man inkluderer et markedsbudsjett vil man enkelt kunne gjøre endringer i markedsplanen og se hvilke konsekvenser det får økonomisk. Dette vil også gjøre at man utvikler realistiske tiltak som er økonomisk gjennomførbart. 

Ønsker du hjelp med å lage en markedsplan som kan løfte din bedrift?

Vi forstår at ikke alle vil ha tid eller ressurser nok til å utforme en markedsplan selv. Som et digital/markedsbyrå jobber vi hver dag med kunder - og har lang erfaring med det å utforme vellykkede strategier og markedsplaner for bedrifter. 

Vårt team

Bonefish kan hjelpe deg med strategi og gjennomføring av markedsføringskampanjer fra A til Å.
Sanne Olsen
Fredrik Enevold

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding