Skip to main content
Hvorfor optimalisering av annonser er viktig

Hvorfor optimalisering av annonser er viktig

Sist endret: 16. februar 2022

Når vi jobber med annonsering, er det fortsatt mye arbeid igjen etter at vi har satt opp og lansert annonsekampanjen. Digital markedsføring gir oss nemlig svært gode muligheter for å se resultater med en gang, og basert på dette oppdatere annonsedetaljer svært raskt og effektivt. Dette kalles optimalisering.

Dette opplever vi som den største forskjellen på bedriftene som markedsfører seg selv, og på de som bruker byrå. Den som markedsfører seg selv har sjelden tid eller kunnskap til å optimalisere annonseringen. Bedriftene som bruker byrå eller en annonseekspert vil derfor oppnå mye bedre effekt av markedsføringen sin. 

Ved å optimalisere annonsekampanjene dine tjener du mer per krone brukt på annonsering.

Optimalisering = bedre og bedre

Optimalisering handler om å gjøre det litt bedre. Vi ønsker å gjøre små og store endringer mens kampanjen pågår, for å prøve å skape enda bedre resultater. Når vi har lansert en annonsekampanje, er det ikke slik at vi lener oss tilbake og venter på sluttresultatene. 

For å skape de beste resultatene, må vi jobbe med kampanjen også mens den pågår. De mest effektfulle endringene får man gjerne i starten, og jo bedre kampanjen er optimalisert, jo vanskeligere vil det være å gjøre den enda bedre.

Endringer som gir effekt

Endringene man gjør underveis kan være for eksempel fordi man vil teste om et annet bilde eller ord fungerer bedre, basert på en hypotese, eller at man ser en klar trend i tallene som tvinger frem en endring.

Det kan være for eksempel svært høy fluktfrekvens: Mange klikker på annonsen, men 95% går ut av nettsiden de havner på innen 3 sekunder. Da kan man se på om annonsen har riktig budskap, eller om landingssiden ikke god nok.

Eksempler på optimalisering

 • Endre bilde i annonse
 • Endre tekst i annonse
 • Endre målgruppe til annonsen
 • Endre plassering av annonsen
 • Endre budstrategi
 • Endre landingsside som annonsen sender trafikk til

Flere henvendelser til samme pris

optimalisering annonser

Over ser du et skjermbilde fra Google Ads-kontoen til en av våre kunder. Dette er en av søkeordskampanjene vi administrerer og optimaliserer for han. Tidslinjen viser hele året 2020, og vi startet kampanjen i januar 2020. 

Den rød linjen viser kostnad, som ligger noenlunde jevnt gjennom hele året. Den blå kurven viser antall henvendelser kunden mottar direkte fra annonsene. Denne kurven ser vi stige gjennom året. I desember har kunden altså mange flere henvendelser til samme pris (ca) som i starten av året.

Det vil si - mer penger i kassa for vår kunde, mens han betaler den samme faste summen for vårt arbeid og til Google.

Hvordan har vi fått til dette?

Dette er et resultat av optimalisering av annonser og landingssiden for annonsene. Annonsene i denne kampanjen går til én landingsside, som vi har justert innhold på over tid. Samtidig har vi optimalisert annonsene ved å gjøre forskjellige grep. Dette er noen av tingene vi arbeidet med gjennom 2020 på denne kampanjen:

 • Teste nye annonser med nye overskrifter og beskrivelser
 • Teste bildeutvidelse til annonser
 • Jobbe for at annonse og landingsside samstemmer
 • Legge til nye, relevante søkeord
 • Fjerne annonser og søkeord som gir dårlig effekt
 • Utvide med annonser spisset mot målgrupper

Ved å jobbe jevnt med optimalisering vil du mest sannsynlig ligge bedre an enn mange av dine konkurrenter. I tillegg til at annonsene dine vil prestere bedre og bedre, og gi deg mer og mer i verdi. 

1 442 % oppgang i klikk

optimalisering annonser2

Over ser du et skjermbilde fra da vi tok over en kampanje fra en kunde som tidligere hadde styrt annonseringen selv. Han brukte da en “smart-kampanje” han hadde opprettet i Google Ads. Dette er veldig enkelt å opprette selv, uten særlig forkunnskap om annonsering eller Google Ads. 

Grafen viser perioden juni 2020 - mars 2021. På grafen kan vi se et veldig tydelig skille fra før og nå. Den røde grafen viser kostnad per klikk (CPC), mens den blå grafen viser antall klikk på annonser. Kundens utgangspunkt var at han betalte rett under 16 kr per klikk på sine annonser. Dette førte til at dagsbudsjettet ikke rakk til så mange klikk per dag.

Etter et år med optimalisering av kampanjen, hvor vi først opprettet flere annonsegrupper innad i kampanjen, og deretter jobbet med optimalisering av disse, er resultatene tydelige.

Fra 16 kr per klikk til 2,62 kr per klikk og opp mot 2000 klikk i måneden.

Hvordan har vi fått til dette?

En avgjørende faktor i dette tilfellet var å opprette separate annonsegrupper for hver av kundens tjenester. Fra før hadde kunden kun 1 annonse som tok for seg alt han gjorde på generell basis. Ved å kartlegge målgrupper og finne ut av hva disse søker på og bryr seg om, kunne vi opprette annonsetekster, landingssider og definere søkeord til hver av tjenesteområdene. Da vi lanserte disse landingssidene og de tilhørende annonsene gikk grafen raskt oppover.

Trenger du hjelp med markedsføring?

Det er ingen tvil om at optimalisering av annonser fører til bedre resultater. Da har man muligheten til å følge trender og utvikle seg, samtidig som man også tilpasser annonseringen bedre og bedre til dine målgrupper og hva de søker etter. 

Ønsker du å ta det neste steget og investere i bedre markedsføring for din bedrift? Ta kontakt med Bonefish så ser vi om vi er en god match.

Vårt team

Bonefish kan hjelpe deg med strategi og gjennomføring av markedsføringskampanjer fra A til Å.
Ove Hellevang

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding