Skip to main content
Nye muligheter med Google Analytics 4: Hvordan du kan dra nytte av den nye plattformen

Nye muligheter med Google Analytics 4: Hvordan du kan dra nytte av den nye plattformen

Sist endret: 09. mai 2023

Universal Analytics (UA) er i ferd med å avvikles til fordel for Google Analytics 4. Google har nemlig satt en sluttdato for Universal Analytics. Fra og med 1. Juli 2023 vil ikke lenger UA prosessere ny data. Du vil fortsatt ha tilgang til Universal Analytics-rapportene dine, men nye data vil kun overføres til Google Analytics 4. Av den grunn oppfordrer vi deg allerede nå til å sette deg inn i, og ta del i overgangen til GA4.

Hva er Google Analytics 4?

Google Analytics 4 (GA4) er Google Analytics nyeste og største oppdatering. Det er rett og slett et helt nytt område med avanserte målingsmuligheter, og kan sies å være en stor milepæl for nettverksanalyse. GA4 ble lansert som en betaversjon allerede i 2019, da kalt “App+Web Propterty”. Navnet henger tett sammen med en av de fundamentale funksjonene til GA4 - nemlig at den kan måle aktiviteten på både nettsider og apper.

Hva skiller Universal Analytics og Google Analytics 4?

Det er ganske store og omfattende forskjeller mellom UA og GA4. Google Analytics 4 representerer en helt ny måte å samle inn, analysere og utnytte data på, og gir en rekke nye muligheter og funksjoner for nettstedeiere og markedsførere. Vi vil derfor dra frem det vi mener er de mest betydningsfulle forskjellene:

1.Fra øktbasert til hendelsesbasert måling

De to versjonene av analyseverktøyet måler aktiviteter på hjemmesiden svært forskjellig. UA baserer seg på økter, og tar utgangspunkt i sidevisninger. Google Analytics 4 er derimot hendelsesbasert, og lar deg spore spesifikke interaksjoner som klikk, avspillinger, scrolling og lignende på både nettside og app. Du vil altså få et mer helhetlig bilde av brukernes atferd på din nettside, og hvilke handlinger de foretar seg i forkant av en eventuell konvertering. En dypere innsikt i kundereisen er et viktig ledd i å forbedre markedsstrategien din, og vil gjøre det lettere å se nøyaktig hvilke optimaliseringer som er viktige for å kontinuerlig forbedre kundeopplevelsen.

2.Tilpasset en fremtid uten informajsonskapsler

Google Analytics 4 er utformet med tanke på utviklingen vi ser i samfunnet, og det økte fokuset på brukernes personvern. GA4 bruker en mer avansert og mangfoldig teknologisk tilnærming for å samle inn data om brukeratferd på nett, enn forgjengeren. Mens UA var avhengig av informasjonskapsler for å spore brukerne på tvers av enheter og økter, kombinerer GA4 flere ulike teknologier for å innhente data. Dette er en stor fordel med tanke på dagens utvikling der bruken av informasjonskapsler stadig blir begrenset med hensyn til brukeres personvern. GA4 er bedre tilpasset dagens utfordringer hvor man gradvis må finne andre måter å samle informasjon på.

3.Oppdager og varsler deg om bruksmønster

GA4 tar AI (Artificial Intelligence) i bruk i større grad, og kan slik oppdage sammenhenger og mønster i dataene dine i en tidlig fase. Den vil varsle deg automatisk, slik at du kan reagere raskt og tilpasse markedsaktivitetene dine etter kundenes atferd. Den vil også kunne gi deg prognoser for fremtidig kundeatferd blant ulike segment, eks. hvor stor økning eller reduksjon i inntekt du kan forvente at de ulike segmentene genererer. Dermed vil GA4 legge til rette for at du kan tilpasse deg kundene og deres atferd etter som den endres.

Hvordan ta del i overgangen?

Vi i Bonefish hjelper deg mer enn gjerne med overgangen fra Universal Analytics (UA) til Google Analytics 4 (GA4). Slik får du et sømløst og enkelt skifte før avviklingen 1. Juli 2023 finner sted.

Vårt team

Bonefish kan hjelpe deg med analyse, strategi og gjennomføring av markedsføringskampanjer fra A til Å.
Sanne Olsen

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding