Skip to main content
Ordliste for digital markedsføring

Ordliste for digital markedsføring

Sist endret: 18. januar 2023

Det er ikke alltid like lett å forstå hva vi snakker om i markedsføringsverden når vi bruker uttrykk som CTA, fluktfrekvens og optimalisering. Derfor har vi laget en ordliste som forklarer mange forkortelser og ord vi ofte bruker, men som kanskje ikke er like kjent for våre kunder.

A/B-testing

A/B-testing innebærer å teste to tilsynelatende like elementer (en annonse, landingsside, knapp el.l.) mot hverandre, hvorav den ene har en variabel. Variabelen kan for eksempel være å bruke et annet bilde, en annen farge på knappen, eller en annen overskrift. Deretter tester du disse opp mot hverandre og ser hvilken av de to som preserer best (i form av klikk/likes/el.l.), og dermed “vinner” denne. Resultatet bruker du for videre strategi. A/B-testing bør gjøres kontinuerlig for å sørge for du til enhver tid har annonser som gir best mulig resultater.

Alt-tekst

Alternativ tekst. Siden datamaskiner ikke kan se og tolke bilder, kan og bør man legge på Alt-tekst til alle bilder på en nettside. Dette gjør at Google og svaksynte kan få informasjon om bildet selv om de ikke kan se det.

B2B

“Business to business”. Brukes om bedrifter som selger produkter og tjenester til andre bedrifter.

B2C

“Business to customer”. Brukes om bedrifter som selger produkter og tjenester til privatpersoner.

Cookie / informasjonskapsel

Cookies er små tekstfiler som blir lagret på enheten din når du besøker en nettside. De registrerer nettleseradferd og lagrer for eksempel innloggingsinformasjon slik at du slipper å logge deg inn på nytt hver gang du går inn på en side. Brukes også for å senere kunne vise annonser til besøkende.

CMS

“Content Management System”, publiseringsverktøy på norsk. Et CMS er en publiseringsløsning som brukes for å bygge, vedlikeholde og oppdatere nettsider. De er laget for at du som bruker selv skal kunne publisere innhold på en enkel måte. To eksempler på CMS er Wordpress og Joomla!.

CPC

“Cost-per-click”, kostnad per klikk på norsk. CPC-en sier hvor mye ett klikk koster deg som annonserer. Desto lavere CPC, jo flere klikker på annonsen til samme budsjett.

CPM

“Cost-per-thousand-impressions” eller “Cost-per-mille”, kostnad per tusen visninger på norsk. Her setter man en pris man vil betale per tusen visninger av annonsen.

CTR

“Click-through-rate”, klikkfrekvens (noen bruker også klikkrate) på norsk. Det er den prosentvise andelen av brukere som har klikket på en annonse i forhold til antall ganger den har blitt vist. Hvis en annonse har 1000 visninger og 10% CTR, betyr det at 100 personer har klikket på annonsen. En høy CTR er foretrukket.

CTA

“Call-to-action” har så langt ikke et begrep på norsk. CTA er en knapp, en link, et bilde etc som er klikkbart og som oppfordrer til handling. For eksempel: Kjøp nå, Last ned her, Bestill, osv. Dette er et viktig element på nettsider for å drive kunden videre mot en konvertering.

Eksponering

“Impression” på engelsk. Antall ganger annonsen eller innlegget har blitt vist, uavhengig om det er flere ganger til samme person. Tallet på eksponeringer kan ofte være svært mye høyere enn rekkevidde. Det vil da si at annonsen/innlegget har blitt vist opp til flere ganger til samme person.

Fluktfrekvens / bounce rate

Fluktfrekvens er forholdet (i prosent) mellom besøkende på siden og hvor mange som går ut igjen uten at det blir registrert en handling først. En handling kan være en sidevisning, innlasting av skjema, klikk på menyelement osv. En “bounced session” har en varighet på 0 sekunder. Det er foretrukket å ha en lav fluktfrekvens, spesielt på sider som er laget for å sende kunder videre inn på enkeltprodukter, f.eks. Er fluktfrekvensen på en side over 80-90%, bør du vurdere å gjøre justeringer for å holde lenger på besøkende.

GDPR

General Data Protection Regulation er en personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018. GDPR gir privatpersoner flere rettigheter når det gjelder bedrifters lagring av personlig data.

Google AdWords

Googles annonseverktøy. Her kan du annonsere i søkemotoren eller i displaynettverket, med tekstannonser eller bilde-/videoannonser. AdWords gir deg statistikk på blant annet antall eksponeringer, klikk og konverteringer. Du kan velge selv i hvilke nettsider og på hvilke søkeord du vil annonsere.

Google Analytics

Analytics er Googles analyseverktøy som måler og rapporterer nettrafikk. Det gir god innsikt i hvordan man kan forbedre nettsiden, skape mer trafikk og flere konverteringer. Google Analytics kan implementeres i alle nettsider, og er nødvendig i dagens konkurranse på nett.

Konvertering

En konvertering skjer når en person gjør en ønsket handling. Dette kan være for eksempel et salg, en nedlasting av en fil eller påmelding på nyhetsbrev. Ofte setter man en verdi i kroner i f.eks. Google Analytics, og måler hvorvidt annonser fører til konverteringer og hvor mye du tjener på det.

Konverteringsrate

Konverteringsraten regnes ut i fra hvor mange som gjennomfører konverteringen av antallet som har klikket på annonsen/besøkt siden etc. Har en nettside 1000 besøkende på en dag, og får 10 konverteringer, er konverteringsraten 1 %.

Målgruppe

En målgruppe er en håndterlig inndelt gruppe man kan rette budskap mot eller velge som ønsket mottaker av et budskap. Målgrupper gir mulighet for en differensiering i et større marked.

Optimalisering

Å optimalisere er å gjøre endringer i nettsiden/annonsen for å skape bedre resultater. Dette bør gjøres jevnlig for å oppnå flere besøkende, flere klikk eller flere kjøp, for eksempel. Optimalisering inneholder ofte A/B-testing.

Organisk søkeresultat

Det organiske søkeresultatet er søkeresultatene som kommer opp i Googlesøk under annonsene. Det blir regnet som et mer “ærlig” søkeresultat enn en annonse, da en organisk plassering er fortjent gjennom godt arbeid med nettsiden og godt innhold. Ved å gjøre SEO-arbeid får du bedre plassering i det organiske søkeresultatet.

PPC

“Pay-per-click”, betalt søkeordsannonsering på norsk. Dette er modellen som brukes i Google AdWords, hvor du setter opp annonser og velger hvilke søkeord de skal dukke opp på. Deretter setter du en makspris du vil betale per klikk.

Rekkevidde

“Reach” på engelsk. Antall personer annonsen eller innlegget (i f.eks. AdWords eller Facebook) har nådd ut til. Det kan ha blitt vist flere ganger til samme person, men telles da som 1 i rekkevidde.

Retargeting

Retargeting er et uttrykk for å målrette annonser mot en person som har besøkt nettsiden din. Når en bruker besøker siden blir en cookie plassert i nettleseren, og du kan dermed vise annonser til denne brukeren på andre nettsider som f.eks. TV2.no eller Dagbladet.no. Retargeting er spesielt effektivt for nettbutikker, som gjerne lokker med et ekstra godt tilbud om du kommer tilbake og fullfører kjøpet av varene du la i handlekurven.

Remarketing

Remarketing er så og si det samme som retargeting. Det handler om å få folk tilbake på siden din. Det som dermed sies å være forskjellen mellom disse to, er mens retargeting bruker annonser på nett, foregår remarketing som oftest på e-post.

ROI

“Return on investment”, fortjeneste/avkastning av investering på norsk. Uttrykket beskriver det man får igjen i verdi for penger du har brukt på markedsføring, nettside, en konkurranse etc. ROI = (Fortjeneste av investering - Kostnad av investering) / Kostnad av investering. Har du brukt 100 kr på markedsføring, og får et kjøp på 500 kr, blir formelen slik: (500 - 100) / 100 = 4. Jo høyere tall, jo bedre fortjeneste.

Segmentering

For å drive god og målrettet markedsføring er det essensielt å dele opp markedet i segmenter som er av håndterlig størrelse for bedriften. Gruppene som forbrukerne deles inn i har flere likheter som gjør at de lar seg markedsføre mot. Fire ulike segmenteringsvariabler som er blant de vanligste er; demografi, geografisk, oppførsel/handlingsmønster og psykografisk segmentering.

SEO

SEO står for søkemotoroptimalisering (search engine optimization) og handler om å gjøre innholdet på nettsiden godt og relevant for å havne øverst i søkeresultater på søkemotorer som Google. Det er optimalisering av tekniske ting som linker og metadescriptions, i tillegg til bilder og tekst.

SEM

SEM står for søkemotormarkedsføring (search engine marketing) og betyr å markedsføre seg i søkemotorer. Dette inkluderer også arbeid med SEO. Den mest vanlige SEM gjøres i Google AdWords. SEM er effektivt da du annonserer mot personer som aktivt søker etter ditt produkt eller tjeneste.

SoMe

Forkortelse for sosiale medier. Fellesuttrykk for Facebook, Instagram, Snapchat osv.

Trafikk

Handler om totalt antall klikk som fører brukere inn på siden. For eksempel vil en annonse skape trafikk inn til en nettside.

Økt

En økt er antallet ganger en person er aktivt inne på siden din. “Session” på engelsk. Tallet for “økter” viser totalt antall økter på siden din innenfor den valgte perioden.

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding