Skip to main content
sosiale medier større reklamekanal enn dagspressen

Sosiale medier større enn dagspressen som reklamekanal

Sist endret: 16. oktober 2020

Sosiale medier har for første gang gått forbi dagspressen som reklamekanal, i følge Mediebyråforeningens mediebarometer.

I følge DN.no har det hittil i år (nov 2017) vært “omsatt for nærmere 569 millioner kroner i sosiale medier, som inkluderer annonsering på plattformer som Facebook, Snapchat, Linkedin og Twitter. I dagspressen er det omsatt for 561 millioner”.

Sosiale medier gir flere muligheter

Vi kan anta at dette skiftet kommer med sosiale mediers mer nøyaktige metoder for å nå ut til riktig målgruppe. Sosiale medier sitter på svært mye data om sine brukere, noe man som annonsør kan bruke til sin fordel for å sikte seg inn mot riktig typer personer etter alt fra interesser til alder og kjønn.

Det var i tallene for oktober 2017 mediebarometeret først registrerte forbigåingen. Da stod sosiale medier for 506 millioner kroner i omsetning og dagspresse 489 millioner. Forskjellen har altså økt med 0,1 prosent i tallene for november. "Denne forskjellen antar man vil fortsette å øke", sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen til DN.no.

Vi tilbringer mye tid på sosiale medier, og de største riksavisene har alt fra 300 000 til en halv million følgere på Facebook. Mange får sine nyheter rett herfra, så det har bare vært et spørsmål om tid før dette skiftet kom.

Oppgang på over 30 prosent

I oktober 2016 ble det registrert en omsetning i sosiale medier på 376 millioner kroner, noe som tilsier en oppgang på 34,7 prosent samme måned i år. For samme periode har dagspressen en nedgang på 14,4 prosent.

Kilder:
DN.no
Mediebyråforeningen

Kontakt oss

Navn
E-post *
Telefon
Melding