Facebook annonsering

Facebook annonsering

Rundt 80 % av Norges befolkning har profil på Facebook, og 2,8 millioner av disse er innom hver dag (Ipsos 2016). Dette gjør det til en utrolig markedsplass.

Facebook har et annonseverktøy hvor du kan opprette annonser og rette de mot målgrupper basert på blant annet kjønn, alder, demografi og interesser. Med annonsering på Facebook kan du dermed treffe dine målgrupper med relevant innhold, og etter ønsket budsjett. Kampanjen kan baseres på om du ønsker trafikk til siden din, eller andre mål som likes på innlegg, videovisninger eller konverteringer på nettside.

Hvorfor annonsere på Facebook:

 • Nå kundene der de er
 • Det er billig, og du velger budsjett selv
 • Spiss budskap og målgruppe
 • Test forskjellige annonser opp mot hverandre
 • Gir målbare resultater


Vi anbefaler alle bedrifter å ha en Facebookside. Dette kan du lese mer om her: Hvorfor din bedrift bør være på Facebook.

Har du ikke en Facebookside oppretter vi gladelig en for deg!

Du har sikkert bladd deg nedover nyhetsstrømmen i Fcebook og kommet over innlegg som står som “sponset”? Dette vil si at bedriften eller siden enten har fremmet (boostet) et innlegg, eller laget en annonse som vises i nyhetsstrømmen.

Hva er forskjellen på et fremmet innlegg og en annonse?

 • Et fremmet innlegg vil si at du først legger ut et innlegg på siden din, så velger du “frem innlegg”. Her kan du velge målgruppe og budsjett, men med noen begrensninger.
 • En annonse oppretter du i annonseverktøyet, og ligger ikke på siden din. Dette kalles en “dark post” på engelsk. Annonsen vil se ut som et vanlig innlegg, men vil bare være synlig for målgruppen du har satt, og forsvinner når kampanjen er over.

Hjernen oppfatter bilder 60 000 ganger raskere enn tekst

Visuelt innhold blir oppfattet mye raskere enn tekst. Nettopp derfor er det visuelle i annonsen svært viktig. Vi hjelper deg med riktig valg av bilde og tekst, og designer også annonser med grafiske elementer. Ofte ønsker våre kunder en blanding av bilde og produkt.

Les mer om bilders betydning i markedsføring.

Segmentering av målgrupper

Annonsene du får opp i nyhetsstrømmen, er tilpasset deg. Dette baseres på ting som din alder, bosted, sivilstatus, sider du liker, bruksmønstre på Facebook med mer. Noen synes kanskje dette er skummelt, men det er svært effektfullt for den som annonserer.

I Facebook sitt eget annonseverktøy (Ads Manager/Annonseadministrasjon) kan du opprette forskjellige målgrupper du kan rette annonsene dine mot. Har du noen produkter som er beregnet på studenter, mens andre er for pensjonister, er det lønnsomt å opprette slike målgrupper. Dette hjelper vi deg med.

Du kan også segmentere på andre måter, som for eksempel mot personer som har vært på nettsiden din eller som liker/ikke liker siden din.

a/b testing

Vi A/B-tester for best resultat

A/B-testing og målbare resultater

Vi setter opp et sett med annonser for dine målgrupper, og følger med underveis i kampanjen. Vi utfører A/B-testing, noe som vil si at vi kjører flere annonser samtidig, med for eksempel forskjellig bilde eller tekst. Etter hvert ser vi hvilke annonser som gir best resultater, og gjør deretter en vurdering på videre strategi.

I annonseverktøyet setter vi også opp hvilke plattformen annonsen skal vises på, fra nyhetsstrømmen og Audience Network, til Messenger og Instagram. Her kan vi sammenligne og se hvor annonsene presterer best.

Etter at kampanjen er gjennomført, gir vi deg en rapport som viser dine resultater i form av klikk, eksponeringer (hvor mange som har sett annonsene) og budsjett. Har du en avtale på markedsrådgivning (anbefalt), gir vi deg også en analyse av resultatene, samt forslag/anbefalinger til videre strategi, og jevnlige møter og workshops.

Hvorfor velge oss som samarbeidspartner

 • Vi jobber i annonseverktøyet hver dag
 • Har svært god kjennskap til verktøyets muligheter og potensiale
 • A/B-tester dine annonser
 • Kjenner Facebooks retningslinjer og kriterier