bonefish portfolio emcom

Kunde

Emcom

TJENESTER:

Design
Webside
Rebranding
Logo
- Produktbilder
- Emballasjedesign

Prosjektbeskrivelse

Emcom AS leverer M2M-produkter, spesialtelefoner og antenner for mobilkommunikasjon. De trengte en fornying av sin profil - en rebranding. Vi frisket opp logoen og bygget ny, responsiv webside, og har produsert alt av markedsmateriell. Vi redesignet også deres webshop.

Markedsføringsavdeling

De har hatt en avtale med oss som ekstern markedsføringsavdeling hvor vi har gjennomført markedsføringskampanjer, jevnlige statusmøter, og bistått med grafisk arbeid som brosjyrer, visittkort, emballasjedesign, roll-up, produktark og annet profileringsmateriale. For å sørge for en helhetlig profil er alt materiale produsert etter deres profil.

Websiden som verktøy

Emcom hadde som ønske å ikke bare “ha en webside”. De ville at den skulle kunne brukes som et verktøy; en plass deres forhandlere kunne bli inspirert og samtidig lære noe, men samtidig kunne benytte den samme kilden til å presentere Emcoms produkter og tjenester ovenfor sine egen kunder.

Deres hovedfarge, blå, representerer styrke, kunnskap og tillit. Dette formidler at deres produkter og de som leverandør er til å stole på. Den hvite bakgrunnsfargen gir en rolig atmosfære, samtidig som den fremhever produktbildene.

Mange av deres produkter trenger veiledning da de ofte skal passe eller “snakke med” andre produkter. De trengte derfor å gjøre det enkelt å forstå hva de selger - og de trengte å gjøre det enkelt å selge sine produkter og tjenester. Vi opprettet en plattform på websiden hvor de kan dele “case studies”, noe som bidrar i å forenkle budskapet rundt deres produkter og tjenester. Hvert produkt har også egen underside med faktaopplysninger, monteringsveiledning og illustrerende bilder.