Skip to main content
google display bannerannonser

Trykte annonser

I dagens digitale samfunn kan det være lett å glemme at de tradisjonelle mediene noen gang regjerte annonsebildet. Til tross for økningen av annonser på digitale plattformer ser vi fremdeles at markedsføring gjennom tradisjonelle medier har like stor, om ikke større effekt enn annonsering på digitale flater alene. Undersøkelser viser nemlig at trykksaker får høyere andel oppmerksomhet enn annonsering i digitale kanaler. I tillegg viser det seg at det er ingen målbar forskjell målt i aldersgruppe, til tross for at man gjerne antar at det kun er «voksne» som leser trykte medier. Annonsering i trykte medier anses derfor som å gi like stor effekt til yngre mennesker.

Trykkannonser engasjerer mer

Trykksaker har gjennomsnittlig fire ganger lenger lesetid enn digitale annonser. Trykte medieannonser kan også gi en høyere følelsesmessig respons, samtidig som det utgjør lavere kognitivt stress. Med et generelt lavere stressnivå gir dette en større sannsynlighet til å skape positive følelser som igjen utløser handling.

Spill på lokal kjennskap og tillit

Fordelene ved å benytte annonser i trykte medier er at lokalsamfunnet i stor grad allerede har et kjennskap til din merkevare, eller vil få det. Lokale medier har en stor troverdighet blant sine lesere og veien til handling blir derfor kortere ettersom litt av grunnlaget er lagt fra tidligere.

Bonefish er samarbeidspartner med Amedia Marked, som leverer annonser til alle lokalaviser i Norge og dermed gir et stort fortrinn hvis det er ønskelig med annonsering i en lokalavis.

Vi utformer annonser, plakater, flyers, roll-ups, brosjyrer - alt du kan tenke deg innen print. For mange bransjer er det like effektivt å annonsere i papiraviser som i nettaviser. Sammen med deg vil vi gå igjennom alle mulighetene for annonsering, og finne løsningen som er best egnet for din bedrift.